top of page

KONAVLE poludnevni izlet

(priroda, povijest, vino)

TRAJANJE: do 5 sati

(privatna tura - svaki dan na upit)

POSEBNOSTI:

- Predivni pogledi na Cavtat i Konavle

- Srednjovjekovna tvrđava "Sokol kula" sa muzejom

- 400 godiva stara mlinica - vino, zakuska, likeri

PANORAMA VOŽNJA poviše Dubrovnika

(more biti kombinirano sa vođenjem)

TRAJANJE: do 2 sata

(privatni izlet - svaki dan na upit)

POSEBNOSTI:

- Predivni pogledi na grad sa 3 mjesta

- Most "Franjo Tuđman"

- Brdo Srđ, 420 metara poviše Dubrovnika

FOLKLORNA izvedba

(u Čilipima kod Dubrovnika i Cavtata)

TRAJANJE: do 5 sati

(privatni transfer - svaku nedjelju)

POSEBNOSTI:

- Tradicionalni plesovi i pjesme regije

- Tržnica i muzej

- Posjeta gradiću Cavtat

DUBROVNIK VOĐENJE 

(starogradska jezgra)

TRAJANJE: do 90 minuta

(privatna tura - svaki dan na upit)

POSEBNOSTI:

- Šetnja kroz starogradsku jezgru Dubrovnika

- Stradun u pratnji lokalnog i licenciranog vodiča

bottom of page